zondag 10 november 2013

SFEERBEELDEN


26 MEI 2019
MOEDER GODS
VORMSELVIERING

Op zondag 26 mei werd het H. Vormsel aan de vormelingen van de parochie Heilige Maria Moeder Gods toegediend door E.H. Marc Steen, dit in een mooie viering, verzorgd en gezongen door de vormelingen.

Met dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt.
Proficiat aan de ouders, de vormmeters en -peters en de familie.


Terug naar boven 


25 MEI 2019
SINT-JORIS
VORMSELVIERING

Op zaterdag 25 mei werd het H. Vormsel aan de vormelingen van de parochie Sint-Joris toegediend door E.H. Piet Vandevoorde, dit in een mooie viering, verzorgd en gezongen door de vormelingen.

Met dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt.
Proficiat aan de ouders, de vormmeters en -peters en de familie.Terug naar boven 


25 MEI 2019
SINT-AMANDUS
VORMSELVIERING


In de Sint-Amanduskerk werden op zaterdag 25 mei 21 jongeren gevormd door de vormheer E.H. Piet Vandevoorde.
Dank aan de catechisten, mevr. Christiane Depré, mevr. Martine Vervenne en mevr. Delphine Vervenne, om het mee op weg gaan met deze kinderen in de catechese en voor de mooie Eucharisticviering.

Proficiat aan de ouders, de vormmeters en -peters en de familie.
Terug naar boven 


25 MEI 2019
SINT-PETRUS
VORMSELVIERING

9 kinderen van de parochie Sint-Petrus kozen ervoor om het H. Vormsel te ontvangen. Dit gebeurde in een mooie en verzorgde viering. De Vormheer E.H. Patrick Degrieck diende namens de Bisschop het H. Vormsel toe.

Dank aan allen die deze viering en de catechese hebben voorbereid.
Proficiat aan de ouders en de familie.Terug naar boven 


25 MEI 2019
SINT-LAMBERTUS
VORMSELVIERING


45 kinderen van de verschillende scholen op de parochie Sint-Lambertus hebben het H. Vormsel ontvangen door de Vormheer E.H. Patrick Degrieck tijdens een zinvolle en sfeervolle viering, opgeluisterd door de zang van de vormelingen..
Dank aan allen bij het op weg gaan met deze jonge mensen.
Proficiat aan de ouders en de familie.
Terug naar boven 


5 MEI 2019
SINT-AMANDUS
EERSTE COMMUNIE


20 kinderen deden hun Eerste Communie in de Sint-Amanduskerk. Met als thema "Door dik en dun" zijn deze kinderen bereid om samen met Jezus op weg te gaan. Ze mochten voor het eerst samenzitten aan de tafelvan de Heer en de Heilige Communie ontvangen. Voor de zang werden de kinderen bijgestaan door het koor van de andere klassen. Dank aan allen om met heel veel geduld en zorg de mooie viering tot stand te brengen.Terug naar boven 


21 APRIL 2019
MOEDER GODS
VIERING VAN PASEN

Tijdens de plechtige Paasviering in de Moeder-Godskerk van Beernem hernieuwden de talrijke aanwezigen hun doopbeloften.


Klik op de foto om de volledige reeks foto's te zien.

Terug naar boven

14 APRIL 2019
SINT-LAMBERTUS
PALMZONDAG

Tijdens de Eucharistieviering op Palmzondag in de Sint-Lambertuskerk had de traditionele palmwijding plaats met de bijzondere zegening met de palmtakken voor de vele aanwezigen in de kerk.Terug naar boven 


5 APRIL 2019
MOEDER GODS
VIERING VAN DE REGENBOOGSCHOOL

Op vrijdag 5 april 2019 was er een verzorgde eucharistieviering in de Moeder-Godskerk van Beernem.
De leerlingen van het 2de en 5de leerjaar werkten deze viering uit met als thema : laat de zon schijnen in ons hart.
Meteen een knipoog naar de komende vrije lentedagen om te genieten van elkaar en van Gods schepping.

Proficiat aan de leerkrachten en leerlingen voor de verzorgde viering.


Klik op de foto om de volledige reeks foto's te zien.

Terug naar boven

31 MAART 2019
KWB OEDELEM
VIERING VAN DE KAMPIOENEN

KWB Oedelem vierde op zondag 31 maart in de parochiezaal de kampioenen van de competitie ontspanningsactiviteiten van het afgelopen winterseizoen. Tevens werd het nieuwe jaarprogramma voorgesteld te beginnen met de wekelijkse fietstocht op maandagavond. Eerste fietstocht op maandag 29 april met start aan de Sint-Lambertuskerk om 19u15 stipt.

Terug naar boven 


17 MAART 2019
MOEDER GODS
SOLIDARITEITSMAAL

Na de eucharistieviering van zondag 17 maart 2019 zakten een groep parochianen af naar de eetzaal van de Regenboogschool. Ze konden genieten van een heerlijk Beernems stoofpotje. De opbrengst hiervan gaat naar de actie Broederlijk Delen.


Klik op de foto om de volledige reeks foto's te zien.

Terug naar boven

17 MAART 2019
MOEDER GODS
KINDERNEVENDIENST

Tijdens de zondagsmis van 17 maart 2019 werd in de weekkapel voor de kinderen een nevendienst gehouden.
Ze werden op een eigentijdse en speelse manier duidelijk gemaakt wat het vasten betekent in deze tijd van overvloed.Terug naar boven 


24 FEBRUARI 2019
SINT-LAMBERTUS
VORMELINGEN 2019

In aansluiting met een catechese-onderricht aan de toekomstige vormelingen van de Sint-Lambertusparochie werd hen, tijdens de Eucharistieviering van zondag 24 februari, door de pastoor en zuster Rita het vormelingenkruis opgehangen.Terug naar boven 


1 JANUARI 2019
SINT-JORIS
NIEUWJAARSVIERING

Op Nieuwjaarsdag had in de kerk van Sint-Joris een federale Eucharistievriering plaats, opgeluisterd door het Sint-Joriskoor. Na de viering bleven de aanwezigen nog even gezellig samen om elkaar hun beste wensen over te maken.
Terug naar boven